Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste
Verkkokaupan aristocratic.fi henkilötietojen rekisterinpitäjä on Mööbliait OÜ (rekisterinumero 10697692), virallinen osoite Killustiku põik 3, Tartu [Tartto], Viro, puhelinnumero +372 731 4420, sähköpostiosoite web@moobliait.ee.

Mitä henkilötietoja käsitellään
– nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
– tavaran toimitusosoite
– pankkitilin numero
– tuotteiden ja palvelujen hinta- ja maksutiedot (ostohistoria)
– osamaksuun liittyvät tiedot (henkilötunnus, työsuhteen tähänastinen kesto, työnantaja, palkan määrä, tarvittaessa tiliote)
– asiakastukea koskevat tiedot.

Mihin tarkoitukseen henkilötietoja käsitellään
Henkilötietoja käytetään asiakkaan tilausten hallintaan ja tavarantoimituksiin.
Ostohistoriatietoja (ostopäivä, tuote, määrä, asiakkaan tiedot) käytetään ostettuihin tuotteisiin ja palveluihin liittyvän katsauksen laadintaan ja asiakkaan mieltymysten analysointiin.
Pankkitilin numeroa käytetään mahdolliseen rahojen palautukseen asiakkaalle.
Henkilötietoja (esim. sähköpostiosoite, puhelinnumero, asiakkaan nimi) käsitellään, jotta mahdolliset tuotteiden toimittamiseen ja palvelujen tarjoamiseen liittyvät ongelmat voidaan ratkaista (asiakastuki).
Osamaksuun liittyviä tietoja käsitellään asiakkaan osamaksusopimuksen tekemistä ja sen noudattamista ja muun muassa asiakkaan maksukyvyn selvittämistä varten.
Verkkokaupan käyttäjän IP-osoitetta tai muita verkkotunnistimia käsitellään verkkokaupan tarjoamiseksi tietoyhteiskunnan palveluna sekä web-käytön tilastointia varten.

Oikeusperuste
Henkilötietojen käsittely tapahtuu asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen noudattamiseksi.
Henkilötietojen käsittely tapahtuu lakisääteisen velvollisuuden täyttämiseksi (esim. kirjanpito tai kuluttajariitojen ratkaiseminen).
Tietojen käsittely tapahtuu asiakkaan luvalla seuraavien toimintojen suorittamiseksi: markkinointi, tiedottaminen uusista tuotteista ja asiakasta mahdollisesti kiinnostavista tarjouksista.

Vastaanottajat, joille henkilötiedot siirretään
Henkilötiedot siirretään verkkokaupan asiakastuelle ostojen ja ostohistorian hallintaa sekä asiakasongelmien ratkaisemista varten.
Nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite siirretään asiakkaan valitsemalle kuljetuspalvelun tarjoajalle. Jos kyse on lähetillä toimitettavasta tavarasta, yhteystietojen lisäksi siirretään asiakkaan osoite.
Jos verkkokaupan kirjanpidon hoitaa palveluntarjoaja, henkilötiedot siirretään palveluntarjoajalle kirjanpitotoimien suorittamista varten.
Henkilötietoja voidaan siirtää tietotekniikkapalvelujen tarjoajille, jos se on tarpeen verkkokaupan toimivuuden tai datan säilytyksen takaamiseksi.

Turvallisuus ja pääsy tietoihin
Henkilötietoja säilytetään AS Wavecom -nimisen yrityksen palvelimilla, jotka sijaitsevat Euroopan unionin jäsenmaassa tai Euroopan talousalueeseen kuuluvassa maassa. Tietoja voidaan siirtää myös muihin maihin, joissa tietosuojan taso on Euroopan komission arvion mukaan riittävä, sekä Yhdysvaltain yrityksille, jotka ovat liittyneet Privacy Shield -järjestelyyn.

Pääsy henkilötietoihin on verkkokaupan työntekijöillä, jotka voivat tutustua henkilötietoihin voidakseen ratkaista verkkokaupan käyttöön liittyviä teknisiä ongelmia ja tarjota asiakastukipalvelua.
Verkkokauppa käyttää asianmukaisia fyysisiä, organisatorisia ja tietoteknisiä toimenpiteitä suojatakseen henkilötietoja vahingossa tapahtuvalta tai lainvastaiselta tuhoamiselta, häviämiseltä, muuttamiselta tai luvattomalta pääsyltä tai luovuttamiselta.
Henkilötietojen siirto verkkokaupan valtuuttamille henkilötietojen käsittelijöille (esim. kuljetuspalvelun tarjoajalle tai datan säilyttäjälle) tapahtuu verkkokaupan ja kunkin henkilötietojen käsittelijän välisen sopimuksen mukaan. Henkilötietojen käsittelijät ovat velvollisia takaamaan asianmukaisten suojatoimenpiteiden suorittamisen henkilötietoja käsitellessään.

Pääsy henkilötietoihin ja niiden oikaiseminen
Henkilötietoihin voi päästä ja niitä voi oikaista verkkokaupan käyttäjäprofiilissa. Jos osto on suoritettu ilman käyttäjätiliä, henkilötietoihin voi päästä asiakastuen välityksellä.

Suostumuksen peruuttaminen
Jos henkilötietojen käsittely tapahtuu asiakkaan suostumuksen perusteella, asiakkaalla on oikeus peruuttaa suostumuksensa tiedottamalla siitä asiakastuelle sähköpostitse.

Säilytys
Kun verkkokaupan käyttäjätili suljetaan, henkilötiedot poistetaan, paitsi jos ne tulee säilyttää kirjanpitoa tai kuluttajariidan ratkaisemista varten.
Jos verkkokauppaosto on suoritettu ilman käyttäjätiliä, ostohistoria säilytetään kolmen vuoden ajan.
Maksu- ja kuluttajariitojen tapauksessa henkilötiedot säilytetään saatavan maksamiseen tai velan vanhentumiseen saakka.
Kirjanpidossa tarvittavat henkilötiedot säilytetään seitsemän vuoden ajan.

Poistaminen
Henkilötietojen poistamista tulee pyytää sähköpostitse asiakastuelta. Poistopyyntöön vastataan viimeistään kuukauden kuluttua ja tietojen poistamisen aikaväli tarkennetaan.

Siirto
Sähköpostitse lähetettyyn henkilötietojen siirtoa koskevaan pyyntöön vastataan viimeistään kuukauden kuluttua. Asiakastuki todentaa hakijan henkilöllisyyden ja tiedottaa hänelle siirtokelpoisista henkilötiedoista.

Suoramarkkinointiviestintä
Sähköpostiosoitetta ja puhelinnumeroa käytetään suoramarkkinointiviestien lähettämiseen, jos asiakas on antanut siihen suostumuksen. Ellei asiakas halua saada suoramarkkinointiviestejä, hänen tulee napsauttaa sähköpostiviestin alaosassa olevaa siihen liittyvää linkkiä tai ottaa yhteyttä asiakastukeen.
Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointitarkoituksessa (profilointi), asiakkaalla on oikeus kieltää milloin tahansa henkilötietojensa alustava tai jatkokäsittely, mukaan lukien suoramarkkinointiin liittyvä profiilianalyysin teko, tiedottamalla siitä sähköpostitse asiakastuelle.

Evästeet
Aristocraticin sivusto käyttää evästeitä. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan selaimen kautta asiakkaan tietokoneelle tai muulle laitteelle (matkapuhelin, tabletti tms.), jolla asiakas selaa sivustoa. Evästeitä käytetään lähinnä varmistamaan sivuston parempi toimivuus sekä miellyttävämpi ja henkilökohtaisempi käyttökokemus. Evästeet sinänsä eivät kerää tietoja asiakkaan laitteelta eivätkä tallenna henkilötietoja.

Aristocraticin sivuston ensimmäisellä käyttökerralla asiakkaalle tiedotetaan evästeiden käytöstä. Jatkamalla sivuston käyttöä asiakas vakuuttaa hyväksyneensä evästeiden käytön.
Evästeiden käyttö voidaan kieltää muuttamalla selaimen yksityisyysasetuksia. Jos evästeiden käyttö on kielletty, kaikki sivuston osat eivät välttämättä toimi kunnolla.

Aristocraticin sivusto käyttää sekä istuntokohtaisia että pysyviä evästeitä. Istuntokohtaiset evästeet poistetaan käyttäjän laitteelta selaimen sulkemisen jälkeen. Pysyvät evästeet tallentuvat laitteelle selaimen sulkemisen jälkeen ja säilyvät enintään [2 vuotta].

Aristocraticin sivusto käyttää seuraavan tyyppisiä evästeitä:
– Välttämättömät evästeet, jotka ovat ehdottomasti tarpeellisia sivuston käyttöä tai sivuston tiettyjen toimintojen toimimista varten.
– Analyyttiset evästeet, jotka keräävät tietoa siitä, kuinka paljon sivustoa käytetään, mistä kävijät päätyvät sivustolle tms. Käytämme näiden evästeiden avulla kerättyä tietoa sivuston käyttöön liittyvien ongelmien toteamiseen ja sivuston käyttökokemuksen parantamiseen.
– Kolmannen osapuolen evästeet. Aristocraticin sivustoon on liitetty joidenkin sosiaalisen median kanavien (Facebook) elementtejä, jotka jakavat sivustollemme sosiaalisen median kanavan sisältöä ja pystyvät lukemaan näiden sosiaalisen median kanavien evästeitä ja myös tallentamaan niitä asiakkaan laitteelle. Tällaisten evästeiden tavoitteena voi olla sosiaalisen median kanavissa esitettävien mainosten yksilöllistäminen.

Erimielisyyksien ratkaiseminen
Mahdolliset henkilötietojen käsittelyyn liittyvät erimielisyydet ratkaistaan asiakastuen välityksellä (web@moobliait.ee tai puh. +372 731 4420).
Valvontaviranomainen on suomalainen Tietosuojavaltuutetun toimisto (tietosuoja@om.fi).